Zaproszenie do składnia ofert „Wynajem powierzchni badawczej – powierzchni parku linowego”

Zapytanie ofertowe 1/2017 dot. Wynajem powierzchni badawczych – powierzchni parku linowego Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania  ofertowego organizowanym przez AGNIESZKĘ FIUK CK SYSTEM, w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 

Czytaj Dalej…

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/2016 

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/2016 z dnia 10.11.2016 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” Dotyczy: wyłonienia wykonawcy na realizację usług badawczych – zatrudnienie pracownika na stanowisku Specjalista w zakresie nowych technologii.  Wybrana została oferta Wykonawcy: mgr inż. Paweł Bogucki.

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/2016 

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 10.11.2016 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” Dotyczy: wyłonienia wykonawcy na realizację usług badawczych – zatrudnienie pracownika na stanowisku Specjalista w zakresie projektowania i konstrukcji maszyn.   Wybrana została oferta Wykonawcy: mgr Robert Pała

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/2016 

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/2016 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” Dotyczy: wyłonienia wykonawcy na realizację usług badawczych – zatrudnienie pracownika na stanowisku Kierownik prac B+R, Specjalista w zakresie konstrukcji,   Wybrana została oferta Wykonawcy: dr hab. Ihor Dzioba prof. nadzwyczajny.