Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/2016 

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/2016 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania”

Dotyczy: wyłonienia wykonawcy na realizację usług badawczych – zatrudnienie pracownika na stanowisku Kierownik prac B+R, Specjalista w zakresie konstrukcji,  

Wybrana została oferta Wykonawcy: dr hab. Ihor Dzioba prof. nadzwyczajny.