INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016
organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” z dnia 12.12.2016

Zapytanie ofertowe 1/2016 z dnia 10.11.2016 dotyczące wyłonienia wykonawcy na realizację usług badawczych – zatrudnienie pracownika na stanowisku Kierownik B+R, Specjalista w zakresie konstrukcji zostało rozstrzygnięte.
Wybrana została oferta Wykonawcy: dr hab. Ihor Dzioba prof. nadzwyczajny.