INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2016
organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” z dnia 12.12.2016

Zapytanie ofertowe 2/2016 z dnia 10.11.2016 dotyczące wyłonienia wykonawcy na realizację usług badawczych – zatrudnienie pracownika na stanowisku Specjalista w zakresie projektowania i konstrukcji maszyn zostało rozstrzygnięte.
Wybrana została oferta Wykonawcy: mgr Robert Pała.