Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 22.05.2017

 

CK System Agnieszka Fiuk w Kielcach przy ul. Prostej 109A/2 ogłasza rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 2 z dnia 22.05.2017 dotyczącego wyłonienia wykonawcy na zbieranie próbek z koron drzew w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój..

W dniu 05.06.2017 o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Matrix Sp. z o.o.