Park linowy jako instalacja podlega regulacjom w postaci normy PN-EN 15567 „Urządzenia sportowe i rekreacyjne – Tory linowe”. Każdy tego typu obiekt przed oddaniem do użytku powienien przejść audyt swierdzający prawidłowość jego wykoniania w odniesieniu do obowiązujących norm.
Z założenia park linowy jest miejscem, który w ciągu sezonu ma gościć tysiące klientów. Nikt nie ma wątpliwości, że ich bezpieczeństwo jest sprawą pierwszorzędną. Dlatego też utrzymanie go we właściwej kondycji technicznej w kolejnych latach fukcjonowania jest istotną sprawą, która pozwala ograniczyć do minimum prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku.
W interesie zarządcy parku linowego jest posiadanie aktualnego przeglądu, który uwierzytelnia obiekt w oczach potencjalnych użytkowników oraz jest wyznacznikiem profesjonalnego i rzetelnego podejścia do spraw bezpieczeństwa.
W związku z powyższym nasza firma oferuje przeglądy powykonawcze oraz coroczne przeglady techniczne parków linowych, które pozwalają przygotować obiekt przed kolejnym sezonem. Polegają one na kontroli stopnia zużycia poszczególnych elementów konstrukcyjnych, regulację siły zacisku platform wokół drzew oraz napięcia lin asekuracyjnych i nośnych. W razie konieczności odświeżamy lub wymieniamy poszczególne elementy, tak aby całość odpowiadała aktualnym standardom bezpieczeńswta. Kryteria naszych działań oparte są o ogólno europejskie normy oraz doświadczenie zdobyte przez nas podczas realizacji projektów na terenie Polski oraz Szwecji.

Dodatkowo nasza firma oferuje:
– wszelkie prace wysokościowe przy użyciu technik dostępu linowego
– usługi arborystyczne (pielęgnacja drzew)
– ekspertyzy dendrologiczne (będące podstawą do prawidłowego zaprojektowania i wzniesienia parku)
– szkolenie obsługi parków linowych w zakresie technik linowych oraz ratownictwa wysokościowego

Wszystkie powyższe usługi świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą niezbędne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w swoim fachu.

Osoba kontaktowa
Szymon Kuszewski 607 265 767

Nasze Realizacje