Zaproszenie do składnia ofert dot. „Pracownik do kadry naukowo – badawczej na stanowisko: Pracownik techniczny”.

Zapytanie ofertowe 3/2020 dot. Pracownik do kadry naukowo – badawczej na stanowisko: Pracownik techniczny 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w ramach rozeznania rynku organizowanym przez AGNIESZKĘ FIUK CK SYSTEM, w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dotyczy: Pracownik do kadry naukowo – badawczej na stanowisko: Pracownik techniczny.

Szczegóły w załącznikach:
Załącznik Nr 1 – Wzór formularza oferty
Zapytanie ofertowe 3/2020 – Pracownik do kadry naukowo – badawczej na stanowisko: Pracownik techniczny