Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/2016 

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 10.11.2016 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania”

Dotyczy: wyłonienia wykonawcy na realizację usług badawczych – zatrudnienie pracownika na stanowisku Specjalista w zakresie projektowania i konstrukcji maszyn.  

Wybrana została oferta Wykonawcy: mgr Robert Pała