Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 4/2016 

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 4/2016 z dnia 10.11.2016 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania”

Dotyczy: wyłonienia wykonawcy na realizację usług badawczych – zatrudnienie pracowników na stanowisku Specjalista w zakresie nowych technologii. 

Wybrana została oferta Wykonawców: dr inż. Wojciech Kraj, dr inż. Marcin Zarek