Zaproszenie do składnia ofert dot. „Wyłonienia wykonawcy dodatkowych elementów modyfikujących innowacyjne mocowania platform nadrzewnych”.

Zapytanie ofertowe 2/2021 dot. wykonanie dodatkowych elementów modyfikujących innowacyjne mocowania platform nadrzewnych.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku organizowanym przez AGNIESZKĘ FIUK CK SYSTEM, w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dotyczy: Wyłonienia wykonawcy dodatkowych elementów modyfikujących innowacyjne mocowania platform nadrzewnych.

Szczegóły w załącznikach:
Załącznik Nr 1 – Wzór formularza oferty
Zapytanie ofertowe 2/2021 – Wyłonienie wykonawcy dodatkowych elementów modyfikujących innowacyjne mocowania platform nadrzewnych