Zaproszenie do składnia ofert „Wynajem powierzchni badawczej – powierzchni parku linowego”

Zapytanie ofertowe 1/2017 dot. Wynajem powierzchni badawczych – powierzchni parku linowego

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania  ofertowego organizowanym przez AGNIESZKĘ FIUK CK SYSTEM, w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Dotyczy: wynajem powierzchni badawczych – powierzchni parku linowego.

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe 1/2017 dot. „ Wynajem powierzchni badawczej – powierzchni parku linowego”