INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA organizowanego przez CK System Agnieszka Fiuk ul. Prosta 109A/2 25-385 Kielce. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie instalacji doświadczalnej na czterech powierzchniach badawczych” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 

Czytaj Dalej…

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA organizowanego przez CK System Agnieszka Fiuk ul. Prosta 109A/2 25-385 Kielce. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie instalacji doświadczalnej na czterech powierzchniach badawczych” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 

Czytaj Dalej…

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA organizowanego przez: CK System

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi „Opracowania i przebadania prototypu innowacyjnego mocowania platformy nadrzewnej” w ramach w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe 

Czytaj Dalej…

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 22.05.2017

  CK System Agnieszka Fiuk w Kielcach przy ul. Prostej 109A/2 ogłasza rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 2 z dnia 22.05.2017 dotyczącego wyłonienia wykonawcy na zbieranie próbek z koron drzew w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R 

Czytaj Dalej…

Zapytanie ofertowe dot. „Zbieranie próbek z koron drzew”

  CK System Agnieszka Fiuk Kielce, dn. 22.05.2017 ul. Prosta 109A/2 25-385 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Z DNIA 22.05.2017. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia wykonawcy na pobieranie próbek z koron drzew w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 

Czytaj Dalej…

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 24.04.2017

Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2017 dot. wynajmu powierzchni badawczej – powierzchni parku linowego został rozstrzygnięty i najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Avra Tomasz Woźniak (adres Wola Żyzna 50A, 28-225 Szydłów). Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Zapytanie ofertowe dot. „Wynajem powierzchni badawczej – powierzchni parku linowego”

Firma CK System Agnieszka Fiuk z siedzibą w Kielcach (25-385) przy ulicy Prostej 109A/2 (Zamawiający) zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2012 roku, posiadająca numery NIP 6571029394 oraz REGON 290614250 zaprasza do złożenia oferty na „Wynajem powierzchni badawczej – powierzchni parku linowego” Tematem zadania jest wynajem zadrzewionej powierzchni badawczej, na której będą prowadzone badania terenowe drzew stojących oraz zostanie zbudowana instalacja doświadczalna 

Czytaj Dalej…

Szukamy Pracowników

Firma CK System poszukuje pracowników sezonowych w miesiącach czerwiec, sierpień, wrzesień do zbierania próbek z koron drzew. Wymagane są badania uprawniające do pracy na wysokości, mile widziane doświadczenie w tego typu pracach. Oferty prosimy składać na adres: robert.fiuk@cksystem.pl

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2016 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” z dnia 12.12.2016 Zapytanie ofertowe 3/2016 z dnia 10.11.2016 dotyczące wyłonienia wykonawcy na realizację usług badawczych – zatrudnienie pracownika na stanowisku Specjalista w zakresie nowych technologii zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta Wykonawcy: mgr inż. 

Czytaj Dalej…