INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA organizowanego przez CK System Agnieszka Fiuk ul. Prosta 109A/2 25-385 Kielce. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie instalacji doświadczalnej na czterech powierzchniach badawczych” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R 

Czytaj Dalej…

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA organizowanego przez CK System Agnieszka Fiuk ul. Prosta 109A/2 25-385 Kielce. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie instalacji doświadczalnej na czterech powierzchniach badawczych” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R 

Czytaj Dalej…

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA organizowanego przez: CK System

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi „Opracowania i przebadania prototypu innowacyjnego mocowania platformy nadrzewnej” w ramach w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

Czytaj Dalej…

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 22.05.2017

  CK System Agnieszka Fiuk w Kielcach przy ul. Prostej 109A/2 ogłasza rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 2 z dnia 22.05.2017 dotyczącego wyłonienia wykonawcy na zbieranie próbek z koron drzew w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe 

Czytaj Dalej…

Zapytanie ofertowe dot. „Zbieranie próbek z koron drzew”

  CK System Agnieszka Fiuk Kielce, dn. 22.05.2017 ul. Prosta 109A/2 25-385 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Z DNIA 22.05.2017. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia wykonawcy na pobieranie próbek z koron drzew w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R 

Czytaj Dalej…

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 24.04.2017

Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2017 dot. wynajmu powierzchni badawczej – powierzchni parku linowego został rozstrzygnięty i najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Avra Tomasz Woźniak (adres Wola Żyzna 50A, 28-225 Szydłów). Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Zapytanie ofertowe dot. „Wynajem powierzchni badawczej – powierzchni parku linowego”

Firma CK System Agnieszka Fiuk z siedzibą w Kielcach (25-385) przy ulicy Prostej 109A/2 (Zamawiający) zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2012 roku, posiadająca numery NIP 6571029394 oraz REGON 290614250 zaprasza do złożenia oferty na „Wynajem powierzchni badawczej – powierzchni parku linowego” Tematem zadania jest wynajem zadrzewionej powierzchni badawczej, na której będą prowadzone badania terenowe drzew stojących oraz zostanie zbudowana instalacja doświadczalna – platformy nadrzewne połączone 

Czytaj Dalej…

Szukamy Pracowników

Firma CK System poszukuje pracowników sezonowych w miesiącach czerwiec, sierpień, wrzesień do zbierania próbek z koron drzew. Wymagane są badania uprawniające do pracy na wysokości, mile widziane doświadczenie w tego typu pracach. Oferty prosimy składać na adres: robert.fiuk@cksystem.pl

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2016 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” z dnia 12.12.2016 Zapytanie ofertowe 3/2016 z dnia 10.11.2016 dotyczące wyłonienia wykonawcy na realizację usług badawczych – zatrudnienie pracownika na stanowisku Specjalista w zakresie nowych technologii zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta Wykonawcy: mgr inż. Paweł Bogucki.