Ogłoszenie wyniku rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 2/2021

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 14.09.2021 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe Dotyczy: Wyłonienia wykonawcy dodatkowych elementów 

Czytaj Dalej…

Zaproszenie do składnia ofert dot. „Wyłonienia wykonawcy dodatkowych elementów modyfikujących innowacyjne mocowania platform nadrzewnych”.

Zapytanie ofertowe 2/2021 dot. wykonanie dodatkowych elementów modyfikujących innowacyjne mocowania platform nadrzewnych. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku organizowanym przez AGNIESZKĘ FIUK CK SYSTEM, w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

Czytaj Dalej…

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/2021

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/2021 z dnia 22.01.2021 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe Dotyczy: Przeprowadzenie badań wytrzymałościowych w laboratorium 

Czytaj Dalej…

Zaproszenie do składnia ofert dot. „Przeprowadzenie badań wytrzymałościowym w laboratorium w celu oszacowania aktualnego poziomu wytrzymałości prototypu platformy nadrzewnej”.

Zapytanie ofertowe 1/2021 dot. „Przeprowadzenie badań wytrzymałościowym w laboratorium w celu oszacowania aktualnego poziomu wytrzymałości prototypu platformy nadrzewnej”. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania  ofertowego organizowanym przez AGNIESZKĘ FIUK CK SYSTEM, w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania 

Czytaj Dalej…

Ogłoszenie wyniku rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 3/2020

Ogłoszenie wyniku rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 3/2020 z dnia 12.07.2020 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dotyczy: Wyłonienie pracownika do kadry 

Czytaj Dalej…

Zaproszenie do składnia ofert dot. „Pracownik do kadry naukowo – badawczej na stanowisko: Pracownik techniczny”.

Zapytanie ofertowe 3/2020 dot. Pracownik do kadry naukowo – badawczej na stanowisko: Pracownik techniczny  Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w ramach rozeznania rynku organizowanym przez AGNIESZKĘ FIUK CK SYSTEM, w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

Czytaj Dalej…

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 z dnia 01.07.20202 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dotyczy: Zbiór próbek z koron drzew.  

Czytaj Dalej…

Zaproszenie do składnia ofert dot. „Zbiór próbek z koron drzew”.

Zapytanie ofertowe 2/2020 dot. Zbiór próbek z koron drzew Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania  ofertowego organizowanym przez AGNIESZKĘ FIUK CK SYSTEM, w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny 

Czytaj Dalej…

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/2019

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 13.05.2019 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dotyczy: Zbiór próbek z koron drzew.  

Czytaj Dalej…

Zaproszenie do składnia ofert dot. „Zbiór próbek z koron drzew”.

Zapytanie ofertowe 2/2019 dot. „Zbiór próbek z koron drzew” Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania  ofertowego organizowanym przez AGNIESZKĘ FIUK CK SYSTEM, w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny 

Czytaj Dalej…